Kweken met grasparkieten

Het broedseizoen

Het broedseizoen loopt ongeveer van maart tot oktober. Laat de vogels niet meer dan 2 keer per jaar broeden, het kost flink wat energie en als de dieren te vaak broeden raken ze uitgeput.

Zorg dat de volière ruim voor het broedseizoen klaar en op orde is, dit om de rust te bevorderen.

Geeft in de broedperiode ook voldoende eivoer en kalk om de vogels op krachten te houden.

Broedblokken/ nestkastjes voor grasparkieten

Zorg dat in uw volière broedblokken aanwezig zijn. Een broedblok voor een grasparkiet moet ongeveer 25x15x15 zijn, met een invlieggat van 4 tot 5 centimeter.

Zorg dat er 1 of 2 broedblokken meer in de volière hangen dan dat u koppeltjes heeft, dit om ruzie te voorkomen.

Belangrijk is een uitholling in de bodem, waarin de eitjes gelegd kunnen worden en waaruit ze niet weg kunnen rollen.

Koppeltjes

Het vrouwtje moet minimaal een jaar oud zijn voor ze kan gaan broeden. Een mannetje is geslachtsrijp vanaf tien maanden
Er vormen zich koppeltjes. De mannetjes gaan de vrouwtjes versieren door ze te voeren. Ook verzorgen ze elkaars veren. Dan gaat eerst het mannetje het nestkastje inspecteren en daarna het vrouwtje.

Eieren

Ongeveer acht dagen na de paring wordt het eerst eitje gelegd. Om de dag wordt dan een eitje gelegd. Totaal kunnen er 3 tot 6 eieren komen. Als er ongeveer 7 dagen op de eitjes gebroed is kunt u kijken of ze bevrucht zijn door ze tegen een fel licht te houden. Een bevrucht eitje is donkerder met in het midden een kern met bloedvaatjes. Een onbevrucht eitje is doorzichtig.

Een eitje van een grasparkiet weegt ongeveer 2 gram. U kunt zich dus voorstellen hoe klein en kwetsbaar het kuiken is als het uit het ei komt. Na ongeveer 20 dagen komt het eerst eitje uit. De andere eitjes zullen dan, net zoals de volgorde waarin ze gelegd zijn, om de dag uitkomen. Zo kan het gebeuren dat tussen het eerste en het laatste jong bijna 2 weken zit. Let erop dat de kleinsten ook voldoende gevoed worden. Meestal is het zo dat de jongen die het hardst roepen het meeste eten krijgen.

Jonge grasparkieten

In het begin voert alleen het vrouwtje, als de kuikens ongeveer een week oud zijn gaat ook het mannetje helpen met voeren.

Na 4 tot 5 weken vliegen de kleintjes voor het eerst uit het nest. Ze gaan welke elke avond weer terug. Nu gaan ze leren zelfstandig te worden en zullen dit na ongeveer 7 weken ook zijn. Ze kunnen dan bij de ouders weg.

Mogelijk problemen

Er kunnen zich heel wat problemen voordoen voor of tijdens het broeden. Legt het vrouwtje geen eieren, controleer dan of ze niet te dik is en of ze wel de juiste voeding krijgt en of dat ze een goede gelegenheid heeft om haar nestje te maken.

Als ze wel eieren legt, maar deze komen niet uit, dan is er geen goede paring geweest. Zorg dat de omstandigheden optimaal zijn, er moet bijvoorbeeld voldoende licht zijn. Ook moeten de vogels in goed conditie zijn. Soms mislukt ook de paring door gebruikt van verkeerde zitstokken. De vogels moeten op de stokken voldoende houvast hebben.

Als het vrouwtje voor het eerst broedt, kan het voorkomen dat ze geen voeding heeft voor de kleintjes. U kunt de kuikens dan proberen onder te brengen bij een ander koppel. Aangezien jonge grasparkieten zo klein zijn is het haast niet mogelijk ze met de hand te voeden.

Dit artikel is bijgewerkt op: 28-08-2012