Geiten & Woonwijk

Geiten in een woonwijk

In de meeste gevallen ontstaat het idee om zelf geiten te gaan houden op een kinderboerderij. Wat tijdens het bezoek aan de kinderboerderij vaak niet opvalt zijn de nadelen welke in een woonwijk voor problemen kunnen zorgen. Dit neemt niet weg dat het wel degelijk mogelijk is om in een woonwijk geiten te houden.

Op deze pagina vind u informatie over voornaamste punten waar rekening mee gehouden moet worden alvorens besloten wordt om geiten in een woonwijk te gaan houden.

Gemekker tijdens het dekseizoen

Van oktober t/m februari zijn geiten 1 x in de 3 weken gedurende 3 dagen bereid om gedekt te worden. Naast dat de dieren tijdens deze periode niet of nauwelijks zullen eten lopen ze bijna de gehele dag aansluitend en veel harder dan normaal te mekkeren.

Het is overigens niet gezegd dat het mekkeren altijd 3 dagen zal duren. Net als ieder mens is ook iedere geit weer anders. Sommige geiten hebben slechts enkele uren of helemaal geen last. Dergelijke dieren zullen dan ook niet of nauwelijks meer mekkeren.

Mogelijke oplossing bij problemen in de buurt:

Bij een voldoende ruime (+/- 1.5 M2 per dier) stal is het geen probleem om de geiten gedurende enkele dagen binnen te houden. Als de stal ook nog eens goed geisoleerd (vergeet niet te ventileren) is zal er niemand last van de geiten hebben.

Gemekker bij slecht weer

Zodra er slecht weer op komst is (wind en regen) zullen de dieren onrustig worden en meer dan normaal lopen te mekkeren. Als de regen uiteindelijk valt zullen de dieren snel naar binnen gaan en zijn vervolgens weer rustig.
Omdat er relatief vaak slecht weer en of regen op komst is verdient het altijd aanbeveling om eerst naar de lucht te kijken alvorens men zich zorgen gaat maken om de buurt. In veel gevallen zijn de dieren binnen een kwartier a half uur weer rustig.

Gemekker bij honger (trek)

Een geit die honger/trek heeft en of begint te krijgen mekkert meer dan een geit die net gegeten heeft. Naarmate de honger erger word zal de geit vaker en harder gaan mekkeren. Iedere persoon zal op dit moment door de geit toe-gemekkert worden.

Een mogelijke oplossing bij problemen in de buurt:

Voer de dieren bij voorkeur 2x per dag op vaste tijden en verstrek zeker geen tussendoortjes. Op een gegeven moment weten de geiten niet beter en zullen ze niet meer zeuren om eten (ze weten dat ze krijgen en dat ze niet moeten zeuren). Het spreekt voor zich dat hoe jonger de dieren zijn des te gemakkelijker ze aan deze wijze van voeren zullen wennen.

Stinken

Een veel gemaakte opmerking is dat geiten stinken. Wat velen echter niet weten is dat het alleen de bokken zijn die stinken.

Een mogelijke oplossing bij problemen in de buurt:

Door alleen geiten te houden kunnen mogelijke problemen als gevolg van stankoverlast eenvoudig voorkomen worden.

Mest en Afval

Omdat de geitenstal groter is dan een konijnenhok zal er ook meer afval worden geproduceerd te denken valt aan stro, mest etc. Is de groencontainer groot genoeg? en of is er een groenstortplaats in de wijk?

Een mogelijke oplossing bij problemen in de buurt:

Maak een kleine mesthoop, stro en mest zijn in principe binnen 2 weken omgezet in goed bruikbare tuinaarde.

Dit artikel is bijgewerkt op: 13-08-2012