Leverbot bij geiten

Leverbot

Leverbot is een soort worm die de geit binnen kan krijgen via besmet gras. Wanneer de worm eenmaal binnen is, vreet het zich een weg door de maagwand en komt daarna in de buikholte en daarna in de lever.

Hierna komt het aan in de galgangen en hier legt de leverbot eieren. Deze gaan samen met de gal naar de darmen, komen in het maagdarm kanaal en zo komen ze met de mest weer naar buiten op het weiland.

Leverbot komt vooral voor in drassige/ natte weilanden. U kunt uw weiland zoveel mogelijk beschermen tegen leverbot door een goede afwatering en het schoonhouden van sloten en greppels.

De reguliere ontwormingsmiddelen werken niet tegen leverbot. Wanneer uw dier is besmet raadpleeg dan de dierenarts.

Dit artikel is bijgewerkt op: 13-08-2012